Jan Buřil

Jsem člověk, který má zkušenosti z mnoha oborů a také člověk, který umí vyřešit spousty technických problémů. Mám rád výzvy a věci od kterých jíní utíkají. Kde to jiní vzdávají, já začínám.